Termin 4    IBI    Fråga 642

Vilken är den vanligaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn, globalt?

Rotavirus står för cirka 40 % av allvarliga diarréer hos små barn. Immunitet mot viruset utvecklas vid varje infektion vilket leder till att vuxna sällan blir sjuka. Viruset ingår i gruppen Reoviridae och är ett dubbelsträngat RNA-virus.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in