Termin 4    IBI    Fråga 641

Vilket hormon är viktigt för utveckling av diarré vid rotavirusinfektion?

Serotoninfrisättning från EC-celler inducerar frisättning av VIP från neuron som binder till receptorer på kryptceller vilket leder till att den intracellulära halten av cAMP ökar. Cl- kanaler aktiveras och klorid transporterad till tarmlumen vilket får vatten att följa med --> stora vätskevolymer i tarmen och diarré.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in