Termin 4    IBI    Fråga 639

Belimumab är ett så kallat biologiskt läkemedel. Vad kan du utifrån slutändelsen -mumab säga om läkemedlets sammansättning?

Läkemedel som slutar på -mab säger att de är monoklonala antikroppar/antibodies.

-mumab = Human antikropp - 100% humaniserat
-zumab = Humanized antikropp - 90% humaniserat
-ximab = Chimer antikropp - 75% humaniserat
-momab = Murin antikropp - 0% humaniserat

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in