Termin 4    IBI    Fråga 635

Varför är det viktigt att kvantifiera mängden antikroppar mot dsDNA?

dsDNA ANA (dubbelsträngat DNA antinukleära antikroppar) är den enda som är dos-beroende och hög nivå av den ökar sannolikheten för SLE (systemisk lupus erythematosus) samt ökar risken för nefritutveckling.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in