Termin 4    IBI    Fråga 632

Vilket blodprov beställer du för att ställa diagnosen autoimmun hemolytisk anemi?

Ett direkt antiglobulintest/DAT (Tidigare Coombs test) utförs för att undersöka ifall patientens röda blodkroppar är beklädda med antikroppar och/eller komplementfaktorer som gör att de rensas bort av immunförsvaret.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in