Termin 4    GNM    Fråga 1298

Hur kan man diagnosticera spontan bakteriell peritonit?

Spontan bakteriell peritonit (SBP) är ett tillstånd med infektion av ascitesvätskan utan samtida infektion någon annanstans i buken. Uppkommer ibland vid allvarlig leversvit p.g.a. ökad translokation av bakterier från tarmen.

Dignostiskt för SBP är polymorfonukleära leukocyter (PMN) på > 0,25 x 109/l.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in