Termin 4    GNM    Fråga 1297

Var i GI-kanalen absorberas gallsalter?

Gallsalterna absorberas till 95% i ileum (mer precist i distala ileum). De utsöndras till duodenum, genom papilla Vateri och passerar sedan genom hela jejunum och proximala ileum innan de tas upp. Är en del av det enterohepatiska kretsloppet.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in