Termin 4    GNM    Fråga 1295

Vattentunna diarréer, i stort sett normala labprover, måttligt förhöjt f-kalprotektin hos en kvinna i medelåldern och normal slemhinna på koloskopi tyder på...?

Vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit ses tydliga förändringar i tarmslemhinnan vid koloskopi. Vid mikroskopisk kolit är tarmslemhinnan vid koloskopi definitionsmässigt normal. Labprover, exklusive f-kalprotektin, tenderar även de att vara normala. Medelålders kvinnor utgör en vanlig grupp vid diagnos.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in