Termin 4    GNM    Fråga 1293

Hur ska ett duodenalulcus i första hand behandlas?

Vid duodenala ulcus producerar ventrikeln ofta överdrivet stora mängder saltsyra. Detta retar duodenum som genomgår metaplasi vilket gör att H. pylori kan få fäste och angripa den metaplaserade slemhinnan. Detta leder till uppkomst av duodenala ulcus. För att behandla detta tillstånd behövs således både en protonpumpshämmare och ett antibiotikum.

NSAID-preparat är en riskfaktor för utveckling av ulcus och ska INTE användas.

Paracetamol har ingen plats i behandlingen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in