Termin 4    GNM    Fråga 1241

För att blod ska orsaka melena (svart-/mörkfärgad avföring) krävs ett av följande. Vad?

Färgen på avföringen är bra för att avgöra varifrån blodet kommer. Blödning tidigt i mag-tarmkanalen --> svart-/mörkfärgad avföring (melena), blödning senare i mag-tarmkanalen --> blodfärgad avföring (hematochezi).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in