Termin 4    GNM    Fråga 1239

72-årig rökande kvinna med anamnes på förstoppning, blodig avföring och 11 kg viktnedgång under det sista året har positivt f-Hb och högt kalprotektin på 412. Vilken diagnos misstänker du?

Sammantaget tyder symptom och anamnes med viktnedgång, hematochezi, förändrade avföringsvanor samt laboratorieparametrar med positivt F-Hb och högt kalprotektin på kolorektal cancer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in