Termin 4    GNM    Fråga 1101

Vad tror man generellt är orsaken bakom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)?

Det är en för stark immunförsvarsaktivering mot den egna mikrobiotan i tarmen som tros ligga bakom utvecklingen av inflammatoriska tarmsjukdomar. Detta uppträder hos genetiskt predisponerade personer.

Andra viktiga faktorer som kan öka risken för utveckling av IBD är rökning, miljö, kost, sammansättning av mikrobiotan, stress och immunförsvar.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in