Termin 4    GNM    Fråga 1099

Vilket område är oftast drabbat vid Crohns sjukdom?

Allra oftast är distala ileum och caecum drabbade vid Crohns sjukdom. Det är därmed mycket viktigt att utföra en ileokoloskopi vid misstanke om IBD.

Alla delar av magtarmkanalen, från munnen till anus kan vara drabbade vid Crohns sjukdom. Andra mycket vanliga områden, utöver den ileocekala övergången, är kolon och andra delar av ileum.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in