Termin 4    GNM    Fråga 1098

Vid IBS ser man en oproportionerligt stark aktivering av en viss del av hjärnan, som bland annat tar emot interoceptiva signaler och signaler om smärta. Vilken del av hjärnan handlar det om?

Interoceptiva signaler från tarmen aktiverar insula mycket starkt hos patienter med IBS. Förenklat leder detta ökad medvetenhet om den egna tarmen, interoceptiva signaler blir mycket starkare och man blir mer smärtkänslig. Detta är en del av den mycket komplexa patofysiologin bakom IBS.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in