Termin 4    GNM    Fråga 1096

Vilken typ av magtarmsjukdom är IBS?

IBS är en funktionell magtarmsjukdom (functional gastrointestinal disorder = FGID på engelska). Detta betyder att det inte finns några strukturella, metabola eller biokemiska avvikelser. Till funktionella magtarmsjukdomar räknas även funktionell dyspepsi, funktionell diarré, funktionell förstoppning etc.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in