Termin 4    GNM    Fråga 1094

Hur behandlar man i första hand IBS (irritable bowel syndrome)?

I första hand informerar man patienten om att tillståndet är benignt. Ett lugnande besked kan leda till minskade symptom då det kan minska stress och oro som normalt bidrar till sjukdomen. Man låter patienten gå i IBS-skola och lära sig mer om sjukdomen och hur livsstilsfaktorer och kostomläggning kan minska symptomen.

Smärtstillande kan ges om patienten har mycket problem med smärta, men det är ingen förstahandsbehandling.

Antiinflammatoriska läkemedel ges i regel inte.

Kirurgiska ingrepp behövs inte.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in