Termin 4    GNM    Fråga 1092

Vid vilken av följande sjukdomar ser man ibland dermatitis herpetiformis?

Dermatitis herpetiformis är en blåsdermatos. Yttrar sig som vätskefyllda hudblåsor på en erytematös hud. Ofta mycket stark klåda. Uppkommer då antiktoppar mot vävnadstranasglutaminas (som uppstår vid celiaki) korsbinder till epidermalt transglutaminas och orsakar en neutrofil aktivering i epidermis.

Symptomen försvinner med tiden när man övergår till en glutenfri diet.0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in