Termin 4    GNM    Fråga 1089

Hur utreder man i första hand ett misstänkt ventrikelulcus, efter att man tagit en grundlig anamnes?

Viktigaste utredningsmomentet är gastroskopi med biopsitagning. Görs dels för att få en makroskopisk bild över ventrikelns slemhinna (bl.a. för att differentialdiagnosticera mot ventrikelcancer och för att kunna bestämma ett ulcus allvarlighetsgrad) samt för att kunna göra CLO-test och odlingar från biopsier.

H. pyloridiagnostik kan genomföras på många olika sätt. Alternativ är antigentestning i faeces, serologi, ureautandningstest, snabbureastest (ex. CLO-test) eller odling från biopsi.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in