Termin 4    GNM    Fråga 1087

Vilken av följande faktorer skyddar INTE mot utveckling av ventrikelulcus?

Pepsin är den aktiva formen av proenzymet pepsinogen. Pepsin är ett proteinspjälkande enzym vars proform utsöndras av huvudceller i slemhinnan. Pepsinet bryter ned såväl främmande som kroppsegna proteiner och är därför inte en skyddande, utan snarare en riskökande, faktor för utveckling av ulcus.

Mukus bildar ett skyddande slemlager utanför epitelcellerna i magsäcken och minskar därmed risken för utveckling av ulcus.

Bikarbonat höjer pH i magsäckens innehåll vilket även det minskar risken för ulcus.

Ökad blodflöde gynnar nyproduktion av epitelceller och utsöndring av bikarbonat och skyddar även det.

Prostaglandiner stimulerar bl.a. mukusproduktion, bikarbonatproduktion, blodflöde och epitelcellsgeneration och är således en skyddande faktor mot ventikelulcus.

Utöver pepsin är lågt pH, magsyra och NSAID riskfaktorer för ventrikelulcus.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in