Termin 4    GNM    Fråga 1086

För att en skada i ventrikelväggen ska klassificeras som ett ulcus krävs att det penetrerar ett visst histologiskt lager. Vilket?

För att skadan ska klassificeras som ett ulcus ska den åtminstone penetrera muscularis mucosae. Är skadan ytligare än så klassificeras den som en erosion (ytligt sår). Skadan ska även ha en diameter på minst 5 mm för att klassificeras som ett ulcus.

Om ett ulcus penetrerar serosan, det yttersta lagret av ventrikelväggen, har man mycket stora problem. Ett sådant djupt ulcus kallas perforerat ulcus och ger sig ofta till känna genom mycket starka smärtor och ibland chockartade tillstånd. Leder ofta till en kemisk peritonit.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in