Termin 4    IBI    Fråga 1083

Vilka antikroppar ses främst tidigt i körtelfebers sjukdomsförlopp när man gör specifika serologiska tester för EBV?

Antikroppar mot VCA (viral capsid antigen) uppstår tidigt i sjukdomsförloppet. IgM-antikroppar uppstår innan IgG-antikroppar (eftersom isotyp-switching krävs för att IgG-antikroppar ska börja produceras).

Man kan även genomföra ospecifik serologi vid misstänkt EBV-infektion. Denna visar ökad mängd heterofila antikroppar mycket tidigt i sjukdomsförloppet.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in