Termin 4    IBI    Fråga 1082

18-årig kvinna kommer in med halsont, grötigt tal, illaluktande andedräkt, feber, trötthet och svullna lymfkörtlar på halsen och i käkvinklarna. Om vi utgår från att ett virus har orsakat patientens symptom, vilket är då mest sannolikt?

Det är mest sannolikt att Epstein-Barrviruset (EBV) ligger bakom patientens sjukdomssymptom. Sjukdomen viruset orsakar har många namn, bland annat mononukleos, körtelfeber och kyssjukan.

EBV smittar via saliven och infektion är mycket vanligt hos ungdomar, som när de insjuknar tenderar att få allvarligare symptom än yngre barn som insjuknar. Efter genomgången infektion lägger sig virionen latent i minnes-B-celler och vid stress, andra infektioner eller andra utlösande händelser kan replikationen dra igång och virion kan då hamna i saliven vilket leder till att individen kan smitta nya individer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in