Termin 4    IBI    Fråga 1081

Penicilliner doseras ett flertal gånger per dygn. Varför?

MIC = minimal inhibitory concentration. Penicilliner är s.k. tidsberoende antibiotikum och koncentrationen måste överstiga MIC en tillräckligt stor del av doseringsintervallet (tiden varierar, men ofta minst 40-50% av doseringsintervallet) för att effekt ska uppnås.

Antibiotika som kinoloner och aminoglykosider har en koncentrationsberoende effekt och här är höga doser, med längre doseringsintervall effektiva.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in