Termin 4    IBI    Fråga 1079

Vad av följande är bakteriekapseln INTE viktig för?

Järnupptag styrs främst av bakteriella sideroforer, lågmolekylära substanser med mycket hög affinitet för järnjoner.

Kapseln är viktig för inhibition av fagocytos, association mellan bakterien och värden (association är en svag bindingsform och uppstår då kapseln är "klibbig") samt som energiförråd (kolhydrater).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in