Termin 4    IBI    Fråga 1076

Du misstänker att en patient har en bakteriell pneumoni med samtida bakteriemi. Vilken av följande analyser är INTE lämplig att ta?

Man tar inte salivprov för bakteriella antigen i klinisk verksamhet. I saliven finns normalt stora mängder bakterier, och resultaten skulle lätt bli missvisande.

När urinprov görs undersöker man pneumokock-/legionellaantigen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in