Termin 4    IBI    Fråga 1075

Vad av följande är INTE en vanlig sidoeffekt av antivirala medel?

Stora urinmängder är INTE en vanlig sidoeffekt till antiviral behandling.

Resistensutveckling - viruset kan bli resistent mot läkemedlet och detta slutar då verka.

Förändrad metabolism - ökade blodfetter ses ibland, även omfördelning av kroppsfett.

Benmärgssuppression - kan bli livsfarligt.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in