Termin 4    IBI    Fråga 1074

Vad orsakas bältros av?

Bältros orsakas av varicella-zosterviruset, som är ett herpesvirus. Samma virus orsakar även vattkoppor. Viruset tillhör gruppen alfaherpesvirus och är även känt som humant herpesvirus 3. Viruset infekterar främst mukoepiteliala celler och lagras latent i neuron (dorsalrotsganglier).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in