Termin 4    IBI    Fråga 1073

En patient uppvisar symptom på konjunktivit tillsammans med bronkit. Vilket virus ska i första hand misstänkas?

Adenovirus är kända för att kunna ge både konjunktivit (ögoninflammation) och bronkit.

Även andra virus, ex. mässlingviruset, kan ge denna kombination av symptom.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in