Termin 4    IBI    Fråga 1071

Influensa, mässling och tuberkulos smittar mycket enkelt då de alla är exempel på s.k. ... sjukdomar.

Luftburna sjukdomar smittar genom aerosol i luften. Sprids vidare mycket effektivt.

Dessa sjukdomar kan även spridas på andra sätt, ex. genom direkt eller indirekt kontakt men det faktum att de är luftburna gör dem mycket mer smittsamma.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in