Termin 4    IBI    Fråga 1070

Vad kallas de proteiner som sticker ut från ett virions yta?

Proteiner som sticker ut från ett virus yta kallas peplomerer/spikes. Kan fungera som adhesionsfaktorer, releasingfaktorer etc.

Kapsiden är den proteinstruktur som omger ett virus genom.

Kapsomerer är subenheter till kapsider.

Tegument är virusmatrix innehållande proteiner.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in