Termin 3    Gen    Fråga 999

Behandling med antikroppar mot CTLA-4 kommer att leda till... ?

Stimulering av CTLA-4 har en hämmande effekt på T-cellerna. Om man med hjälp av en antikropp som binder till CTLA-4 minskar signaleringen från receptorn kommer inhibitionen av T-cellerna minska och man ser en ökad aktivitet såväl som ökad proliferation och klonal expansion.

CTLA4-blockad

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in