Termin 3    Gen    Fråga 970

Vilken av följande är en modell för hur tumörmetastasering sker?

Den anatomisk-mekaniska teorin går ut på att tumörer med celler som är förmögna att invadera omkringliggande vävnad och blod- eller lymfkärl sprids med blodet eller lymfan till nästa blod- eller lymfkapillärnät, fastnar här och invaderar vävnaden för att sedan dela sig och slutligen bilda ny tumör.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in