Termin 3    Gen    Fråga 969

Vad innebär en "targetcentrerad" strategi vid utveckling av läkemedel?

Denna biokemiska molekyl kan ex. vara en membranreceptor, en intracellulär receptor eller ett enzym.

Att utgångspunkten är en speciell molekyl med kända egenskaper och att man försöker förfina dessa egenskaper och hitta en lämplig sjukdom att behandla med molekylen - kallas för aktivitetscentrerad strategi.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in