Termin 3    PU    Fråga 968

Vilket av följande påståenden om psykosociala resursers betydelse för hälsan är FELAKTIGT?

Några entydiga studier som visar på att det är viktigare för hälsan att ha starka psykosociala resurser än att inte ha några riskfaktorer existerar inte.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in