Termin 3    CREN    Fråga 965

Hur behandlas terminal kronisk njursvikt med uremi?

Dialys krävs för att patienten inte ska drabbas av allvarliga biverkningar av de ökade ureamängderna i blodet. Höga nivåer av urea i blodet kan leda till klåda, illamående, matleda, huvudvärk, koma och slutligen döden.

Tidigare stadier av uremi kan behandlas med läkemedel och kost, men i senare skeden är dialys nödvändigt. Det finns två huvudtyper av dialys - hemodialys och peritonealdialys.

Även njurtransplantation är en möjlig behandlingsmetod.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in