Termin 3    CREN    Fråga 963

Vad är det mest rimligt att albuminuri, hematuri, högt kreatinin och hypertoni hos en i övrigt frisk 25-årig kille beror på?

Denna tetraed av symptom är klassiska för en glumerulonefrit.

Man skulle kunna tänka sig att en njurcancer ligger bakom, men detta är mycket ovanligt hos en 25-årig kille.
Diabetesnefropati leder vanligtvis inte till hematuri.
Nefrotiskt syndrom leder inte till hematuri, högt kreatinin eller hypertoni.
UVI leder inte till högt kreatinin eller hypertoni.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in