Termin 3    CREN    Fråga 960

Vad av följande står njurarna INTE för?

Endast en liten del av glukoneogenesen äger rum i njurarna. Majoriteten sker i levern. Njurarna är essentiella för regleringen av salt-vätskebalans, syra-basbalans och produktion av EPO. I övrigt är njurarna även viktiga för utsöndringen av vattenlösliga toxiska föreningar och andra vattenlösliga restprodukter samt för regleringen av kalcium-fosfatbalansen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in