Termin 3    CREN    Fråga 958

Om en kardiomyocyt sträcks ut alltför långt kommer dess kontraktila förmåga... ?

Enligt Frank-Starlings lag kommer en kadiomyocyts kontraktila förmåga att öka vid utsträckning, fram till en viss gräns, för att sedan minska. Myosinhuvudenas kontakt med aktinfilamenten minskar vid abnormal utsträckning så att färre myosinhuvuden kan binda till aktinfilamenten under korsbryggecykeln vilket leder till minskad kraftutveckling.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in