Termin 3    CREN    Fråga 957

Vilken del av hjärtat blir belastat vid en lungemboli?

En propp i en eller flera lungartärer leder till ökad resistens i lungkretsloppet. Ökad resistens leder till ökat arteriellt tryck i lungan (MAP = CO x TPR). Detta kommer leda till ökat afterload att arbeta mot för höger kammare. Ofta ses en dilatation av höger kammare samt nedsatt systolisk funktion.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in