Termin 3    CREN    Fråga 956

Hur förväntar man sig att D-dimer ligger vid en djup ventrombos?

När korsbundet fibrin bryts ned av det fibrinolytiska systemet bildas D-dimer, bestående av två D-subenheter och en E-subenhet av fibrin. Vid en djup ventrombos bildas stora mängder korsbundet fibrin och nedbrytningen av fibrinet (genom konstant remodellering av koaglet) genererar D-dimers, vilket leder till att högre värden än de normala kan detekteras vid djup ventrombos.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in