Termin 3    CREN    Fråga 952

En patient kommer in med kraftig ensidig bensvullnad och klagar över smärta i samma ben. Vilka två undersökningar är viktigast att börja med?

I detta fallet bör man i första hand misstänka att patienten drabbats av en djup ventrombos, varför man väljer att utföra ett lokalstatus för benen. I lokalstatuset bör bl.a. inspektion av hud (färg, eventuella sår etc.), palpation (konsistens, temperatur, ödem/pittingödem etc.) och perifera pulsar (a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior och a. dorsalis pedis) ingå.

Bensvullnaden skulle eventuellt kunna uppstått p.g.a. hjärtsvikt, varför ett hjärt-lungstatus är mycket viktigt att utföra.

Hjärt-lungstatus är även viktigt då en eventuell djup ventrombos kan ha emboliserats och lett till en lungemboli (dock mindre troligt om patient inte har symptom som dyspné eller andningsrelateras bröstsmärta).

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in