Termin 3    CREN    Fråga 951

Varför är det mycket viktigt med korrekt handläggning av en misstänkt djup ventrombos i benet?

Majoriteten av alla lungembolier härstammar från djupa ventromboser i benen. En lungemboli kan ockludera allt från små perifera lungartärer till truncus pulmonalis. Patienten kan ha inga, eller mycket milda symptom eller allvarliga chocksymptom med hemodynamisk instabilitet, vilket inom kort kan leda till döden.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in