Termin 3    CREN    Fråga 950

Vilken diagnos är mest central att bekräfta/utesluta om patient kommer in med symptom som smärta och svullnad i ett ben?

Smärta i ett ben kan även tyda på arteriell trombos/emboli, men då skulle troligen inte samtida svullnad ses. Vid en arteriell trombos/emboli blir benet blekt och kallt samtidigt som pulsen blir svag/försvinner helt och hållet. Vid en djup ventrombos blir benet svullet, rött och man kan ofta uppfatta en värmeökning.

Hjärtsvikt kan ge ödem i benen, alltså orsaka bensvullnad. Dock tenderar dessa ödem inte att göra ont (även om de kan smärta).

En annan tänkbar differentialdiagnos som kan vara viktig att utesluta är infektion, ex. erysipelas/rosfeber. Dock brukar andra symptom, som förändrat allmäntillstånd med feber, föreligga i dessa fall.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in