Termin 3    CREN    Fråga 474

En aortastenos leder ofta till blåsljud. När och var hörs detta blåsljud bäst?

Ljudet hörs i systole då det uppstår på grund av turbulent flöde över aortaklaffen, när blodet pumpas ut av vänster kammare i den systoliska fasen. Det hörs bäst över andra revbensinterstitiet på höger sida då aortaklaffen oftast är lokaliserad under detta område samt fortleds ut över karotiderna.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in