Termin 3    CREN    Fråga 395

Du antibiotikabehandlar en 70-årig man med makroskopisk hematuri och tydliga symptom på urinvägsinfektion, symptomen går över inom några dagar. Hur går du vidare med din handläggning?

Remiss till urologen ska skickas för att utreda makroskopisk hematuri, enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Gäller för alla patienter som är över 50 år samt för alla rökande patienter, oavsett ålder.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in