Termin 3    CREN    Fråga 392

Vilket värde i en dynamisk spirometri visar om en patient har KOL eller inte?

FEV1/FVC = FEV%. FEV% motsvarar alltså hur stor del av den totala forcerade vitalkapaciteten man kan andas ut på 1 sekund. För att fastställa diagnosen KOL ska FEV% efter bronkdilatation (och möjligtvis kortisoninhalation) vara < 0,7, d.v.s. låg och utan markant förbättring trots medicinering.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in