Termin 3    CREN    Fråga 389

Vilka tre olika mekanismer kan ge upphov till ett högt andningshinder med fynd som stridor?

Mekanismer bakom högt andningshinder är obstruktion av centrala luftvägar (p.g.a. t.ex. främmande kropp, tumör, eller allergisk reaktion), yttre kompression p.g.a. någon process som utifrån klämmer på centrala luftvägar (t.ex. struma) och i sällsynta fall en svaghet i luftvägarnas väggar som gör dem mer benägna att falla samman i liggande ställning (s.k. trakeomalaci). (Från omtentamen HT15).  

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in