Termin 3    CREN    Fråga 386

Svaga andningsljud över bägge lungfälten och sänkta lunggränser med hypersonor till tympanistisk perkussionston tyder troligen på ... ?

Emfysem leder främst till sänkta andningsljud och air-trapping till ökade lungvolymer (sänkta lunggränser) med följande hypersonora till tympanistiska perkussionstoner.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in