Termin 3    CREN    Fråga 383

Vilket av följande tillstånd utgör en mycket stark indikation till pacemakeroperation?

Vid AV-block typ III överförs inga impulser från förmak till kammare. Rytmen som brukar ses i EKG kallas ventrikulär ersättningsrytm och uppkommer då kammarens egen pacemakerfunktion tvingas ta över. Denna rytm är i normalfallet mycket låg (runt 30 slag per minut) och räcker inte till att upprätthålla sufficient HMV vid annat än stillasittande. Symptom bli därmed trötthet, orkeslöshet och dyspné. För att upprätthålla en minsta rytm som gör att man åtminstone klarar normala dagliga aktiviteter opereras en pacemaker in.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in