Termin 3    CREN    Fråga 382

Vilket typ av läkemedel bör man sätta in när en patient har haft förmaksflimmer och varför?

Förmaksflimret gör att risken för proppbildning i förmaken (främst hjärtöronen) ökar då blodet näst intill står stilla (ändrat flöde/stas är en del av Virchows triad). En propp som bildas här kan lossna och föras med blodet och i värsta fall ockludera kärl till hjärnan.
Warfarin blockerar ett enzym i K-vitamincykeln vilket leder till minskad karboxylering av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer --> minskad koagulation.
Det finns flera underkategorier till NOAK men generellt hämmar NOAK faktor II eller faktor X, eller båda två. På det hela taget uppnås en antikoagulativ effekt. En fördel med NOAK istället för Warfarin är att täta uppföljningar inte är nödvändiga samt en minskad blödningsrisk finns.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in